Senegal hakkında

3 Mart 2018 Cumartesi, Yeni Akit

Resmi adı Senegal Cumhuriyeti olan bu ülke Moritanya’nın güneyinde yer alan Batı Afrika ülkelerindendir. Tahmin edilen nüfusu 15 milyondan fazladır. Moritanya, Mali, Gine, Gine Biso ve Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Ayrıca içinde Atlas Okyanusu’na kıyısı olan ve kara sınırları tamamen Senegal tarafından çevrilmiş olan küçük bir Afrika ülkesi durumundaki Gambiya yer almaktadır. Senegal’in yüzölçümü 196.192 km karedir.

Nüfusunun yüzde doksan dördü Müslümandır. Müslümanların büyük çoğunluğu da Malikidir. Yüzde dört oranında Fransız sömürgeciler tarafından yerleştirilmiş olan ve çoğunlukla misyonerlik faaliyetleri yürüten hıristiyan vardır. Kalan yüzde iki oranındaki nüfus Afrika dinlerine mensuptur. Devletin resmî bir dini yoktur. Senegal laikliğe çok önem veren ve bu konuda Fransa’nın ciddi bir şekilde etkisinde kalmış olan bir ülkedir.

Bu ülkedeki en büyük etnik unsuru Batı Afrika halklarından olan Voloflar oluşturmaktadır. Bu unsurun oranı %43 civarındadır. Bu unsur Senegal’in yerli halkıdır ve bu ülkenin içinde yer alan Gambiya’da da yaşamaktadır. Kendilerine özel bir dilleri vardır. İkinci sırada %17 orana sahip olan Fulaniler gelmektedir. Kendilerine özel bir dil konuşan Fulaniler Afrika’nın çok farklı ülkelerine yayılmışlardır. Bunların dışındaki kesim Afrika’nın değişik etnik unsurları ve çoğunluğu zencidir.

Ülkenin resmî dili Fransızcadır. Ancak halk arasında ülkedeki farklı etnik unsurların dilleri konuşulmaktadır.

Senegal ve Gambiya ırmaklarından yararlandığı için tarıma elverişli arazisi yüzde 31 civarındadır. Topraklarının yüzde 29’u otlak, yüzde 30’u da ormanlık ve çalılıktır. Senegal Irmağı bu ülkeyle Moritanya arasında sınır çizgisini oluşturmaktadır.

Ekonomisi daha çok tarıma ve hayvancılığa dayanır. Nüfusunun üçte ikisi tarım ve hayvancılık ile geçinmektedir. Atlas Okyanusu’na uzun bir kıyısı olduğundan bu ülkede balıkçılık da iyi düzeydedir ve bu sektörden de önemli miktarda gelir elde etmektedir. İhraç ettiği ürünlerin önemli bir kısmını tarım ürünleri ve balık konservesi oluşturmaktadır. Ayrıca fosfat ve bazı mamûl ürünler de ihraç etmektedir.

Sanayisi çok fazla gelişmiş değildir. Sanayi tesislerinin büyük çoğunluğunu tarım ürünlerini işleyen fabrikalar ve atölyeler oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra tekstil ürünleri, sigara, giyim eşyası, mobilya, kimyasal maddeler, büro malzemeleri, elektrik eşyaları ve bazı ev gereçleri üreten fabrikalar da kurulmuştur. Çalışan nüfusun % 10'u sanayi sektöründe iş görmektedir.

Ülke uzun bir süre Fransa işgalinde kaldığından kültürel politikasında ve genel siyasetinde Fransız etkisi çok fazladır. Ülkede çok partili bir parlamenter demokratik sistem hâkimdir. Ülkenin laik sıfatının yanı sıra inanç özgürlüğüne de önem verildiği anayasada vurgulanır. Fakat bu özgürlükten daha çok hıristiyan misyonerler, misyonerlik faaliyetlerini yürütmekte yararlanırlar. İslâmî faaliyetlere ülkenin laik sıfatı gerekçe gösterilerek engeller çıkarılıyor. Yani hıristiyan misyonerlerin hıristiyanlaştırma faaliyetlerinde inanç özgürlüğü, Müslümanların İslâmî bilinçlendirme faaliyetleri karşısında laiklik devreye giriyor.

Ülkenin güneyindeki Casamance (Kazamans) bölgesinde ayrılıkçı bir hareket mevcuttur. Rahip Jafakon Senghor’un kurduğu Casamance Demokratik Güçler Hareketi, bu bölgenin bağımsız veya özerk olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hareket Senegal’in Casamance bölgesindeki varlığını işgal olarak nitelendiriyor. Bölgedeki Müslüman halk bu hareketi desteklemiyor; o yüzden hareket kitlesel destekten yoksundur. Casamance tarım yönünden ülkenin en verimli bölgelerinden biridir.