Zahiruddin El-Mubarekfuri

17 Ağustos 2017 Perşembe, Yeni Akit

Genelde İslâm âleminin, özelde Hindistan'ın ileri gelen hadis âlimlerinden olan Zahiruddin Er-Rahmani El-Mubarekfuri 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü, yerel vakitle akşam namazıyla yatsı namazı arasında bir asra yaklaşan ömrün ardından ve ilme büyük hizmetler sunduktan sonra vefat etti. Yüce Allah'tan kendisine rahmet ve mağfiret diliyoruz. Allah mekanını cennet eylesin.

Bazı medreselerde ve ilmî kurumlarda hadis kaynakları aynı zamanda bir hocadan diğerine nakledilmek suretiyle yazılı kaynakların yanı sıra şifahi yoldan da rivayet edilmiştir. Zahiruddin El-Mubarekfuri de Sahihi Müslim'i bu şekilde en yakın senediyle bilen hadis alimi olarak tanınıyordu. Bunun yanı sıra başta Sahihi Buhari ve İmam Malik'in Muvatta'ı olmak üzere muhtelif hadis kaynaklarını okuyarak icazet almıştı. Hadis ilminde en başta Ahmed Ed-Dihlevi'nin talebesiydi. Onun dışında da Hindistan'ın birçok ileri gelen ilim adamından icazet almıştı.

Biyografisinde doğum tarihi 1923 olarak geçer. Ancak kendisini tanıyanların aktardıklarına göre o babasından aldığı bilgiye binaen h. 1338, m. 1920 doğumlu olduğunu söylüyordu. Buna göre doksan yedi yaşında vefat etmiştir.

Mubarekfur yakınındaki Hüseyinabad kasabasında dünyaya gelmişti. Babası yine Hindistan'ın ileri gelen âlimlerinden olan Abdussubhan Hüseyinabadi idi.

İlk Kur'an-ı Kerim tahsilini küçük yaşta, çok saliha ve saygın bir hanımefendi olan annesi Hadice hanımdan aldı. Sonra kendi doğum yeri olan Hüseyinabad'da küçük bir okulda ilk öğrenimini gördü. Ardından İslâmî medreselerde tahsil görmeye başladı. Birçok ilim adamından ders ve icazet aldı. Delhi'deki Rahmaniye Medresesi'nde tahsilini tamamladı. Ardından kendisi de genç yaşlarından itibaren bu medresede ders vermeye başladı. Sadece bu medresede değil bunun dışında da muhtelif medreselerde ve ilmi merkezlerde hocalık yaptı.

Öğrencileriyle çok iyi ilişki kurabilen, hepsiyle ayrı ayrı ilgilenen dolayısıyla hepsi tarafından sevilen ve saygı gören seçkin bir ilim adamıydı.

Hadis öğrenimi ve öğretimi alanında yürüttüğü faaliyetlerden ve çok sayıda öğrenci yetiştirmesinden dolayı Ehli Hadis Cemiyeti onu Hindistan genelinde hadis alanında önde gelen ilim adamları arasında saymayı ve onurlandırmayı kararlaştırmıştı. Onun hakkındaki onurlandırma kararı Ehli Hadis Cemiyeti'nin 13-15 Mart 2004 tarihinde düzenlenen ve çok büyük bir kalabalığın katıldığı kongresinde açıklanmıştı.

Hadis alanındaki faaliyetleri, muhtelif hadis kaynaklarını okumuş olması ve talebelerine de okutması sebebiyle hadis âlimi olarak tanındı. Ancak bunların yanı sıra birçok İslâmi ilimde kendini yetiştirmiş ve tedrisatta bulunmuştu. Muhtelif kaynakları inceledi. Bu kaynakların sonraki nesillere aktarılması için önemli çalışmalarda bulundu.

Muhtelif ilmî toplantılara katıldı ve katkılarda bulundu. Son zamanlarında da yaşının ilerlemiş olmasına rağmen ilim erbabıyla görüşüyor ve çalışmalarını takip ediyordu. Hatta hastalığının iyice ilerlediği son bir haftasına kadar ilmî alanda kendisine başvuranlara katkıda bulunduğu tanıyanlar tarafından dile getirilmiştir.

Hindistan'da Müslümanlar arasında İslâmî ilimlerin tahsil edildiği medreseler yüzyıllardan beri korunmaktadır. Bu medreselerden çok sayıda ilim adamı yetişti. Bu ilim adamlarından bazıları İslâm âleminin her tarafında etkisini gösteren ilmî eserler de yazmışlardır. Zahiruddin Mubarekfuri de bu medreselerin yetiştirdiği ve bu medreselerde çok sayıda öğrenciye ders vermiş seçkin ilim adamlarından biriydi. Allah rahmet eylesin.