Yemen'de felaket büyüyor

3 Ağustos 2017 Perşembe, Yeni Akit

Yemen'de iç savaşın neden olduğu kötü beslenme aynı zamanda kolera salgınına neden oldu. Güvenlik şartlarının oluşmaması sebebiyle sağlık hizmetlerinin götürülememesi kolera yüzünden her gün insanların ölmesine neden oluyor. Koleranın bulaşıcı bir hastalık olması bu konudaki tehlikenin günden güne büyümesine neden oluyor. İç savaşın tarafı durumundaki güçler de ülkenin yaşadığı krizleri aşmak için bir formül üretmek yerine hâkimiyet savaşlarını devam ettirmeyi tercih ediyorlar.

BM Kalkınma Programı (UNDP) Yemen Koordinatörü Auke Lootsma Yemen'de sağlık sektörünün tamamen çöktüğünü, ülkenin açlık yönünden de büyük bir felaketin eşiğinde olduğunu dile getirdi.

Lootsma Sana'daki ofisinden, BM Genel Merkezi'ndeki gazetecilere video konferans yoluyla bazı açıklamalarda bulundu ve Yemen'in karşı karşıya olduğu durum hakkında bilgi verdi.

Lootsma tehlikeli bir uçurumun kenarında olan Yemen'de sağlık kurumlarının yarıya yakın bir kısmının iç savaşta kısmen veya tamamen yıkıldığını, sağlık sektöründe çalışan elemanların da bir yıldan beri ücretlerinin ödenemediğini dolayısıyla görevlerini sürdüremediklerini bu yüzden sağlık sektörünün büyük ölçüde çöktüğünü ifade etti.

BM Kalkınma Programı Yemen Koordinatörü Yemen'de yaşayan nüfûsun yüzde yetmişinin yani yirmi milyona tekabül eden sayıda insanın insanî yardıma muhtaç olduğunu, iki milyon civarında çocuğun aşırı derecede kötü beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu, bu şekilde kötü beslenme problemi yaşayan çocukların da kolera hastalığına yakalanması ihtimalinin daha yüksek olduğunu, BM'nin son aylarda dört yüz bin kişide bu hastalığı tespit ettiğini dile getirdi.

Lootsma Yemen halkının bir yandan da açlık felaketinin içine doğru sürüklendiğini, nüfusun %60'ının günlük yiyeceğini temin etme güvencesinin bulunmadığını o yüzden açlık felaketinin gittikçe büyüyen bir tehlike haline geldiğini vurguladı. Yiyecek maddelerinin ithal edilmesi konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını vurgulayan Lootsma az sayıda tüccarın yiyecek maddelerini temin etmek için uğraştığını, onların da mali güvencelerinin olmaması sebebiyle büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Bir tarafta bütün bu sıkıntılar yaşanırken diğer tarafta da hâkimiyet savaşı için büyük harcamalar yapılıyor. İran, açlık felaketinin ve kolera salgının vurduğu insanlara ilaç ve yiyecek temin etmek yerine savaşın bir tarafında yer alan Husilere silah, roket, füze temin etme çabası içerisinde. Aden'deki hükümeti destekleyen ve başını Suudi Arabistan'ın çektiği koalisyon da aç insanların karınlarının doyurulması için bir yardımda bulunmak yerine kontrol alanlarını genişletmek için yeni operasyonlar düzenlemek amacıyla harcama yapıyor. Hatta Yemen'le ilgili haberlerde dile getirildiğine göre Aden'deki hükümet insanî yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını zorlaştırıyor.

Uluslararası mekanizma da gittikçe tehlikeli boyutlara ulaşan açlık felaketinin ve kolera salgınının önüne geçmek için ciddi anlamda bir adım atmıyor. Ülkede iç savaşın devam ediyor olması yardım girişimlerinin hızlı bir şekilde sonuç vermesini de engelliyor.

Aslında Yemen'deki felaketin önüne geçilmesi için çok büyük harcama yapılması gerekmiyor. Trump'ın Riyad'ı ziyaret ettiği sırada ABD ile 380 milyar dolarlık silah ve askerî teçhizat anlaşması yapan Suudi Arabistan bu miktarın iki yüzde birini yani %0.5'ini Yemen'e harcasaydı; iç savaşın durdurulması için de İran ile Suudi Arabistan arasında bir uzlaşma sağlanmış olsaydı Yemen'deki büyük felaketin önüne geçilmiş olacaktı. Ama bu yapılmadığı için şimdi her gün koleradan birkaç kişi hayatını kaybediyor. Allah korusun, eğer ciddi adım atılmazsa bunlara çok yakın zamanda açlıktan ölenler eklenecek.