Afganistan'da Yeni Dönem

Ocak 2002, Vuslat

Afganistan'da geçtiğimiz ay, Hamid Karzai liderliğinde oluşturulan geçici hükümet iş başına geldi. Tabii bu gelişmenin ABD saldırılarının ve birtakım dış güçlerin müdahalesi sonucunda gerçekleştirilen anlaşmaların ardından yaşanması sebebiyle İslam dünyasında pek çokları şüpheci bir yaklaşım içinde ve birçokları da iş başına gelen mevcut hükümeti kukla bir hükümet olarak görüyor. Hal böyle olunca kimse: "Afganistan'da savaş bitiyor, meselelerin silahların değil de fikirlerin konuşturulması suretiyle halledilmesinin umulduğu bir dönemin başlaması ihtimali de var" diye düşünmekte zorluk çekiyor.

Açıklamalara göre, bu hükümet altı ay süreyle görev yapacak. Ardından geleneksel meclis toplanacak ve bu meclisin kararları doğrultusunda ülkede seçim ortamı oluşturulacak. Sonra da seçim yapılarak ülkenin yeni yönetiminin belirlenmesine çalışılacak. Verilen bilgilere göre yeni yönetimle birlikte ülkedeki hukuk düzeninde yine İslam şeriatı esas alınacak. Ama Taliban'ın şeriat kurallarını yorumlama ve uygulama tarzıyla yeni yönetimin yorumlama ve uygulama tarzının farklı olacağı açıklamalarda özellikle vurgulanıyor.

Mevcut dönemin Afganistan açısından en önemli riski bir yumuşak geçiş merhalesi niteliği taşımasıdır. Özellikle 20. yüzyıl içinde İslam aleminde bu tür yumuşak geçiş dönemleri hep riskli bir hava oluşturmuş, bu dönemlerin sonunda sömürgeci güçler kendi istedikleri siyasi ve sosyal değişimi gerçekleştirmeyi başarmışlardır. Uluslararası emperyalizmin Afganistan için de aynı oyunu oynaması muhtemeldir. Ama şu an için kesin hüküm vermeye ve net bir tavır sergilemeye yetecek kadar bir açıklık oluşmuş değil. Biz Allah izin verirse gelişmeleri yakından izlemeye ve olaylara paralel olarak değerli okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışacağız.