Filistin'le İlgili Önemli Olayların Kronolojisi

Aşağıda Filistin meselesiyle ilgili önemli gördüğümüz bazı olayların kronolojisini veriyoruz. Ancak önceden, bu kronolojiyle ilgili bazı hususları hatırlatmakta yarar görüyoruz:
Bu kronolojiyi hazırlamaktaki birinci amacımız, Filistin'le ilgili önemli birtakım gelişmelerin yıldönümlerinin, gerek basın yayın organlarında ve gerekse kültürel etkinliklerde gündeme getirilmesini, bu münasebetle o olaylar üzerinde durulmasını sağlamaktır. Bundan dolayı kolaylık olması için, tarih sırasına göre değil yılın ay ve günlerine göre düzenledik. Okuyucularımıza, özellikle de, iletişim alanında ve birtakım kültürel etkinlikleri organize eden sosyal kurumlarda yetkili olanlara bu listeyi bilgisayarlarına aktarmalarını ve önemli gördükleri birtakım olayların yıldönümlerinde bu olaylar üzerinde durmalarını tavsiye ediyoruz.
Bu kronolojide verilen bilgiler ayrıca yapraklı takvimlere ve ajandalara da yerleştirilebilir. Bu açıdan takvim ve ajanda hazırlayanların, bu ürünlerine son şeklini vermeden buradaki bilgileri gözden geçirmelerini ve gerekli gördükleri bilgileri değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu konuda gerek görülürse burada başlıklar ve bazı kısa notlar halinde verdiğimiz kronolojik olayların kısa ayrıntılarını da yazıp verebiliriz.
Bunun yanı sıra Filistin meselesiyle ilgili araştırmalarda, konuşmalarda ve yazılarda da burada verdiğimiz kronoloji bir başvuru kaynağı olarak değerlendirilebilir. Özellikle periyodik yazılar yazan yazarların veya radyo ve televizyon programları yapanların bu bilgileri bir başvuru kaynağı olarak saklayıp önemli gördükleri olayların yıldönümlerinde üzerinde durmaları, gündeme getirmeleri çok faydalı olacaktır.
Son olarak da şunu ifade edelim ki, Allah izin verirse, biz buradaki kronolojik olayların bazı ayrıntılarının da yer alacağı bir bilgi bankası oluşturmayı ve bu bilgi bankasını gerek Internet'te Web adresine yerleştirmek, gerekse bir CD haline getirmek suretiyle iletişim alanında faaliyet gösterenler için bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefliyoruz. Ancak bu, kısa sürede gerçekleştirilecek bir iş değil. Çünkü hem bunca olay hakkında bilgilerin derlenmesi hem de bunların bilgisayar mantığına göre programlanarak kullanımının kolaylaştırılması gerekmektedir. Yüce Allah'tan bizi buna muvaffak kılmasını diliyoruz. Bu konuda katkıda bulunabileceklerle yardımlaşmayı arzuladığımızı da belirtmekte yarar görüyoruz.
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık