Yahudilik din midir soy mu?

28 Ocak 2021 Perşembe, Yeni Akit

İsrail’in eski parlamento yani Knesset başkanı, Yahudi Ajansı’nın da başkanlığını yapmış ve siyonist işgal rejiminde önemli görevlerde bulunmuş olan Avraham Burg, birkaç hafta önce İsrail İçişleri Bakanlığı’na müracaat ederek kendisinin nüfus tescilinden “yahudi” kaydının kaldırılmasını istemişti. Fransız Mediapart sitesi de geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili düşüncelerini sordu ve “Artık yahudi kimliği ile yahudi cemaatinin bir ilgisinin kalmadığına kanaat ettiğini” söyledi.

Daha önce de onun yahudi kimliğini sildirmekteki amacının, İsrail’in yahudilerin bir ulusal devleti olduğuna dair yasal düzenlemeye tepki göstermek olduğu ifade edilmişti.

120 sandalyeye sahip Knesset’te 55 kişinin ret oyu verdiği ve 62 kişinin “evet” oyu ile kabul edilen “İsrail’in yahudi ulusal devleti” olduğuna dair yasa “İsrail” olarak tanımladığı bölgenin yahudi toplumunun tarihi vatanı olduğunu ve buranın geleceğini belirleme hakkının da sadece bu topluma ait olduğunu iddia etmektedir.

Yasa siyonist işgal devletini dünyadaki bütün yahudilerin ulusal devleti olarak tanımladığından dünyanın neresinde olursa olsun yahudilerin bu devletin hâkimiyeti altındaki topraklara göç edebilmeleri için kapıların açık tutulacağını belirtti. İşgal devleti yahudilerin göçünü bu yasanın çıkarılmasından önce de teşvik ediyordu. Ancak göçmen yahudilerin İsrail vatandaşı olabilmeleri için bir prosedür gerekiyordu. Bu yasanın çıkarılmasıyla yahudilerin göçü ve işgal devletinin vatandaşlığına geçmeleri iyice kolaylaştırılmış oldu.

O zaman bu yasanın çıkarılması bayağı tartışmalara ve tepkilere neden olmuş; siyonist işgal rejiminin ırkçı politikalarının bir yansıması olarak değerlendirilmişti.

Dikkat edilirse burada “İsrail”den “yahudilerin ulusal devleti” olarak söz ediliyor. Çünkü “yahudilik” hem bir din, hem de bir soy için isim olarak kullanılır. Fakat İsrail’i “yahudi devleti” olarak tanımlayan yasa dini kimliği değil ulusal kimliği esas alır. Ondan dolayı bu yasa ırkçı bir yasa olarak değerlendirilmiştir. Çünkü belli bir ırkın mensuplarının üstün ve öncelikli hak sahibi oldukları prensibine dayanır.

Aslında bir inançla bir etnik kimliği aynı kategori içinde değerlendimek çok çetrefil bir konudur. Çünkü bir insan herhangi bir inanç sistemini reddedebilir. Ama etnik kimliği onun soyuyla ve mensubiyetiyle ilgilidir; dolayısıyla reddetmesi söz konusu olamaz. Ama yahudilik inançla etnik kimliği iç içe sokmuştur. Örneğin yahudi inancına göre bir kimsenin yahudi sayılabilmesi için en azından annesinin yahudi olması gerekir. Çünkü yahudi soyu üstündür ve bu üstünlüğe layık olmak için mutlaka soy bağının olması gerekir. Soy bağı yoksa yahudiliğin bütün ilkelerini kabul etse, şeriatına kusursuz uysa yine yahudi olarak tanımlanmaz. Her ne kadar son zamanlarda buna itiraz edenler çıktıysa da yine bu yaklaşım geçerliliğini korumaktadır. O yüzden bazıları kendilerini “yahudi olmayan siyonist” olarak tanımlama ihtiyacı duyuyor.

Öte yandan bir kimse yahudiliğin koyduğu inanç ilkelerini ve yahudi şeriatını tamamen reddetse de yine kendini “yahudi” olarak tanımlamak zorundadır. Çünkü onun ulusal kimliğini ortaya koymak için kullanabileceği başka bir isim yoktur. Bazılarının kendilerini bulundukları toplumlara nispet ettikleri oluyor. Örneğin Fransız, Alman, Türk gibi. Ama kendi farklılıklarını ortaya koymak için yanına mutlaka “yahudi” ismini ekleme ihtiyacı duyar ve Alman yahudisi, Türk yahudisi, Fransız yahudisi gibi bir tamlama kullanarak yahudiliğe yine kendilerini tanımlamada bir sıfat olarak yer verirler.

Bugün dünyada yahudi olarak bilinen birçok kişi vardır ki inanç ve yaşayış olarak yahudilikle hiçbir ilgileri kalmamıştır. Birçoğu ateisttir. Bilimle dinin çeliştiğini, yahudi kültüründeki rivayetlerin de çoğunun mitlerden ibaret olduğunu düşünürler. Ama bunların çoğu yahudi milliyetçisidir ve hayatlarında ister yahudilik olsun, ister olmasın yahudi soyundan gelenlerin üstün olduğunu düşünür, onların çıkarları için çalışırlar.